fbpx

Yerleşim Yerine Göre Sınıflandırma

mezzanin raf sistemi

Coğrafi yerleşim yerine göre depolar; merkezi, bölgesel ve transit depolar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Merkezi Depolar

Merkezi depolar önemli coğrafi konuma sahip ve yüksek hacimli ürün girişinin olduğu yerlerdir. Hedef pazar ya da müşteri grubuna göre bağlı olarak kıta veya ülke içerisinde birden fazla bölgeye hizmet verebilecek şekilde depo kuruluş yeri tespit edilmektedir. Örneğin büyük bir üretim tesisinin hedef pazara yakın bir noktada kurduğu depolardır. Ürünler genellikle bu merkezde toplanır, saklanır ve dağıtımı yapılır. Ayrıca pazar ve müşteri taleplerine uygun bir biçimde gruplandırma ve uyumlandırma vb. desteği verirler.

Bölgesel Depolar

Bölgesel depolar, belirli bir coğrafi bölge veya şehire hizmet veren depolardır. Çoğunlukla ulusal çapta ve müşterilerin yoğun bulunduğu bölgede faaliyet gösterilmektedir. Örneğin Doğu Anadolu bölgesine hizmet eden Erzurum Bölge Deposu gibi.

Transit Depolar

Transit depolar, kısa süreli ürün aktarmaları için kullanılmaktadır. Ürün giriş çıkışlarının yüksek olması nedeniyle ürünlerin bekleme süreleri son derece düşüktür. Esas amaç, birçok noktadan transit depoya gelen ürünlerin ayrıştıma ve/veya birleştirme operasyonları ile birlikte belirli bir pazar ve müşteri grubuna hızla sevk edilmesidir.

YUKARI