fbpx

Uyarılar

mezzanin raf sistemi

Uyarılar

Tüm raf ayaklarına belirlenen yükleme ağırlıkları ve temel yerleştirme ile ilgili uyarılar aşılmamalıdır. Herhangi bir denetim, bu uyarıların dikkate alındığı ve gerektiği gibi uygulandığı hususlarını teyit edebilmelidir. Daha da önemlisi bir önceki denetimde yerini almış yerleştirme uygunluğunu teyit etmelidir.

Yetkisiz ve onaysız tüm değişiklikler kabul edilmemelidir. Gerekli görüldüğünde yeni işaretler, tanınmış raf tedarikçilerinden elde edilebilir. Güvenli yükleme ve boşaltma için, tedarikçinin çizimlerine ve/veya teknik verilerine bakmak yaralı olacaktır. Herhangi bir şekilde raf sisteminde değişiklik yapılması gerektiğinde, öncelikle tedarikçinin teknik verilerine göre hazırlanmış verilerinin kontrolü ve bunun ışığında tedarikçiden gerekli onayın alınması gerekmektedir.
Ayrıca bu etiketler, sistemi kullanan kişilere doğru uygulama, kullanım ve kabul edilebilir limitlerdeki yükler konusunda ilk bilgileri sağlar.

YUKARI