fbpx

Ürünün türüne ve özelliklerine göre sınıflandırma

hafif yük raf sistemi

Depolanan malzemenin özelliklerine göre depolar, hammadde, yarı mamul ve tamamlanmış ürün depoları şeklinde sınıflandırılabilmektedir. İmalatın amacı pazarın talebine uygun biçimde belirli miktar ve kalitedeki ürünün üretilmesidir. Üretim faaliyetlerinde işgücü, makine, malzeme ve tesis genel giderleri önemli maliyet kalemleridir. Tam zamanında sipariş gerçekleştirme ve katlanılan maliyetlerin düşürülmesi tüm işletme operasyonlarının uyumlu çalışmasıyla mümkündür. imalat sektöründe hammadde, yarı mamul, bileşen (komponent)/hazır parça ve tamamlanmış ürün (mamul) depo türleri bulunmaktadır. Farklı özelliklere sahip bu kalemler çok tabiidir ki farklı özelliklere sahip depolarda korunmaktadır.

Hammadde Depoları

Hammadde deposunda, üretimde kullanılan hammaddeler yer almaktadır. Bu depolar genellikle üretim tesisi ile aynı yerleşim yerinde bulunmaktadır. Daha sonra üretim programına bağlı olarak imalat sürecine dahil olurlar. Söz konusu malzemenin türüne bağlı olarak açık veya kapalı alanda muhafaza edilebilirler.

Yarı mamul Depoları

Yarı mamul, tek başına nihai ürün olarak işlev görmeyen kısmen tamamlanmış ürünlerdir. Yarı mamuller imalat sürecinin farklı aşamalarında ürünle birleştirilirler. Yarı mamul, işletme içerisinde üretilebildiği gibi dışarıdan tedarikçilerden de satın alınabilmektedir. Yarı mamul depoları, üretim için gerekli malzemelerin (yarı mamul, hazır parça ve bileşenler vb.) geçici saklandıkları yerdir. Bu nedenle yarı mamul deposunda geçirilen süre son derece azdır. Bu tür depolar, otomobil, beyaz eşya ve tüketici elektronik ürünlerini üreten büyük ölçekli tesislerde önemli görev üstlenmektedir.

Tamamlanmış Ürün Depoları

Tamamlanmış ürün (mamul) deposunda üretim süreçleri sonunda elde edilen nihai ürünler yer almaktadır. Örnek vermek gerekirse bir tekstil fabrikasındaki tamamlanmış ürün deposunda üretimden çıkan ürünler bulunmaktadır. Müşteri siparişi için muhafaza edilen bu ürünler faaliyet alanına göre değişmekle birlikte kadın, erkek, çocuk, beden ve renk gibi kategorilerde sınıflandırılmaktadır. Tamamlanmış ürün depolarını aşağıdaki örneklerle açıklayabiliriz. Tamamlanmış ürün depoları çoğunlukla muhafaza ettikleri ürünün ismi ya da ürünün içinde bulunduğu genel sınıfı ile adlandırılmaktadır.

Gıda Depoları

Gıda depoları, gıdaların özelliklerine işlenmiş ve/veya işlenmemiş ürün grubuna göre çok çeşitli sınıflarda olabilmektedir. Sebze ve meyveden paketlenmiş ürünlere (bisküvi, şekerleme ve çikolata grubu, makarna vb.), hayvansal ürünlerden içecek gruplarına kadar çok geniş bir yelpazede olabilmektedir. Söz konusu ürünler özelliklerine göre sıcaklık ve havalandırma, raf sistemi, ürün giriş çıkış sıklığı ve büyüklüğü, temizlik ve bakım gibi konular dolayısı ile özel bina, donanım ve işletim ilkelerine sahiptir.

Tehlikeli Madde Depoları

Tehlikeli madde depoları, muhafaza edilen malzemelere (yanıcı, patlayıcı, tutuşucu, vb.) bağlı olarak uzmanlık gerektirmektedir. Yasal çerçeve ile birlikte can, mal ve çevre emniyeti konusunda katı kuralların harfiyen uygulanması gerekmektedir.

YUKARI