fbpx
temesist depo ve raf sistemi
TEMESİST - GANA

1st Floor B8, Serebour Peaks Bld.
Spintex Rd., Community 15
Tema, Ghana
Phone:+233 27 915 3672
Phone:+233 26 670 9664

 

Google Haritalarda Aç

 

 
TEMESİST GANA

 

İLETİŞİM BİLGİLERİ

1st Floor B8, Serebour Peaks Bld. Spintex Rd., Community 15 
Tema, Ghana

Tel : +233 27 915 3672

Tel : +233 26 670 9664 

ghana@akdenizrack.com
 
YUKARI