fbpx

Sürücü Eğitimi

kayar raf sistemi

Sürücü Eğitimi

Bir raf sistemi içinde en fazla rastlanan hasarlar mekanik idari ekipmanların çarpma sonucu verdiği zararlardır. Bir kaç ton ağırlığında tam yüklü forkliftlerin, raf sistemine çarpması sonucu hasar oluşturması kaçınılmazdır. Bu hasarlar genellikle dikey ayaklarda görülür ancak bazı durumlarda travers ya da gergilerde (çapraz bağ) de görülebilir.depo raf, depo raf sistemi, depo raf sistemleri, raf, raf depo, raf sistem, raf sistemleri
Bir depo içinde bazı kazaların olabileceği kabul edilmelidir. En iyi operatör bile, anlık bir dikkatsizlik ya da dalgınlık sonucu rafa çarpabilir. Önemli olan meydana gelen deformasyonların o birimin gücünü ne ölçüde zayıflattığının farkına varılmasıdır.

Zarar gören birimin boşaltılıp yerine yenisinin monte edilmesini sağlamamak ve bunun sonucu zayıflayan birimin çökmesine, daha büyük ve önemli zararlara sebebiyet verecektir.

Hasarları minimize edecek pek çok önlem alınabilir. Örneğin, hareketin yoğun olduğu yerlerdeki dikey ayakların korunması. İhtimamlı bir denetim programı uygulatılmalı ve bir hasar meydana geldiği zaman anında tamir yapılmalıdır. Tabii ki en verimli yöntem, operatör eğitimlerinin ve gözetimlerinin en iyi derecede yapılması ile, hasarın oluşmasına baştan engel olmaktır.

Temel eğitim, iş dışında normal üretim ile ilişiği olmayan bir yerde olmalıdır. Düzenli olarak tazeleyici eğitimlerin (eski bilgileri hatırlayıp, yenilikleri öğrenmek için yapılan çalışma) yapılması tavsiye edilir. Konuyla ilgili ayarlamalar çalışma alanı içinde iç eğitim ya da müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim merkezlerinde dış eğitim olarak yapılabilir Eğer, eğitim materyalinin ihtiyacı karşılıyabiimesini sağlarsak, palet raflarının kullanımındaki genel güvenlik artacaktır.

Yüklü paletleri traversler üzerine düzgünce yerleştirmek.
Yüke ya da ayaklara aykırı yan kaydırma yapmamak.
Paletlerdeki ve yükteki önemli hataları görmek ve bunları firmanın rapor sisteminde sunmak. (Kırık palet, yükün paletten taşması vs.)
Bozuk paletlerle ve güvenli olmayan yüklerle ilgilenmek.

Ayrıca, Teknisyenlere, yüklü palet ebatlarının görsel olarak kontrolünün önemini öğretmektir. Öyle ki, palet rafa yerleştirildiği zaman yanlarda yeterli boşluğun kalması gereklidir. Ebat sınırlamaları bu tür uygulamalarda yardımcı olacaktır.
Yükün cinsi ve taşmalarından kaynaklanan özel gereksinimler. Örneğin, tanecikli materyel kayabilir ya da çıkıntı / taşma meydana getirebilir, bu da palet yerinden oynatıldığında problem olabilir. Bu durum, özellikle Drive-in ve Kayar Raf Sistemi uygulamalarında ciddi sorunlar oluşturabilir. Operasyonların temiz ve düzenli olması. Hasarı rapor etmenin esas gereği. Tel kafesli özel sandık stoklama ve raf sistemlerinin operasyonlarında özel gereksinimler.
Yönetim şekli öyle olmalı ki, teknisyenler çarpma vakalarını, isabetsiz hareketleri ve tehlikeli uygulamaları herhangi bir cezalandırılma korkusu taşımadan anında rapor etmeye teşvik edilmelidir. Bazı durumlarda, raporlama prosedürünü isimsiz (Anonim) yapmak en iyisidir. Yönetim, özellikle bu alanda, dikkat çekilen noktaya fazlasıyla önem verip, cezalandırmayı minimum düzeyde düşünmelidir.

YUKARI