fbpx

Paletler ve Tel Kafesli Özel Sandıklar

drive-in raf sistemi

Önemli endişelerden biri, palet ya da tel kafesli sandıkların çökmesidir. Paletler 2 ton veya biraz daha fazla taşıyabilirler. Eğer üst seviyedeki bir palet çökerse tüm altındaki paletlerin çökmesine yol açacaktır ve tabii ki taşıyıcı yapının da. Böyle birşeyin olması durumunda sonuç bir facia olabilir ve civarında çalışan elemanlar için ölümcül bir tehlike oluşturabilir. Bu tür çökmeler şu nedenlerden dolayı olur:
Hatalı dizayn

Zayıf yapı

Belirli yük ya da elleçleme metoduna uygun olmayan palet kullanımı

Hasarlı palet kullanımı

Paletlerin kötü elleçlenmesi ya da yerleştirilmesi

Palet çökmelerindeki riski minimize etmek için aşağıdaki hususlara dikkat etmek gerekir.

1. Paletler, uluslararası standardlara uygun özelliklerde dizayn edilmeli ve yapılandırılmalıdırlar. Tedarikçiler, kullanıcılarının sadece anılan standartlara uygunluk taşıyan paletleri kullanmasını şart koşmalı ve “Korsan” satıcılardan kullanılmış palet almalarına engel olmalıdırlar.

2. Tedarikçiler ya da teknisyenler tarafından paletlere yerleştirilen birim yük ağırlıkları bilinmelidir. Paletin yükü taşıyacak yapıda olması önemlidir. Euro palet veya Endüstriyel palet genellikle 1000, 1500 ya da 2000 kg’lık yükleri taşıma için yapılmıştır. Güvenli çalışma yükleri, paletlerin köşe bloklarına etiketlenmeli ve bu yükün dengeli bir biçimde yayılması temin edilmelidir. Palet köşelerine yazılacak güvenli çalışma yükleri sadece bir referans niteliğinde olup, gerçek değer olarak yorumlanmamalıdır.
Bir noktada toplanmış yükleri taşıyabilecek paletlerin kapasitesi etikette belirtilen rakamdan çok daha düşüktür. Örnek: Bir paletin 1000 kg’lık tespit edilmiş taşıma kapasitesi, yükün tabana düzgünce yayılmaması ile 600 kg’a düşebilir ya da endüstriyel motor gibi ağır ve merkezi yüklerde daha aşağı seviyeye inebilir.

1. Paletli ya da özel tel kafesli sandıklarda sevk edilen tüm ürünlerin tedarikçisi ve kullanıcısı, paletler raf sisteminde kullanılacağı zaman bilgilendirilmelidirler. En önemli nokta tedarikçinin hangi tip paletle hangi raf sisteminin kullanıldığını bilmesidir. Drive-in, drive-through, konvensiyonel, hareketli depolama vs. Tedarik edilen paletlerin depolama metoduna uygun olması şarttır.

2. Paletli raf sisteminin ebatları ile palet ebatları birbirleriyle uyumlu olmalıdır. Örneğin 4 Yönlü girişli 1200 x 800 mm ebatlarındaki bir paletin 1200 derinlikte oturacağı raf traversleri, normal standartlarda 1050 mm’lik bir derinlik gerektirir. Bunun nedeni, yükün köşe bloklar üzerinde alt taban parçalarını bükmeden taşınmasını temin etmek içindir.

3. Eğer ürünler paletli olarak geliyorsa ve bu paletler:
Uygun Uluslararası Standartların ya da Code of Practice tarafından tanınan standartların altında dizayn edilmiş veya üretilmiş ise.
Taşınan yük için yeterli olmayan dayanıklılıkta ise.
Sizin raf sisteminize uygun olmayan farklı ebatlara sahip ise.
Hasarlı ise.
Paletler uygun olmayan bir seferlik palet tipi ise.

Yapmanız Gereken:
Yükleri tek tek uygun bir palete transfer edin.
Tamamını raf sistemine istiflemeden evvel paleti ve yükünü iyi kalitedeki kusursuz bir palet üzerine yerleştirin.
Bu işin ekstra maliyet masrafları, tedarikçinin önceden bildirdiği tavsiyelerin yerine getirilmesi ile önlenebilir. Tekrar paletleme ekipmanının bulunması fazla bir değer taşımaz, ancak ikinci seçeneği oldukça kolaylaştırabilir. Fakat yine de bu tip ekipmanların maliyete olan etkisi kaçınılmazdır.
Boş paletler, renkli kiralık paletler, beyaz genel paletler olarak iyi durumda olanlar ve diğerleri şeklinde ayrı ayrı sıralanmalıdır. Tüm hasarlı paletler onarım ya da hurda için ayrı bir yere konulmalı ve sistem içinde sağlam olmayan hiçbir paletin kullanılmasına izin verilmemesini sağlamak gerekir.

YUKARI