fbpx

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

temesist depo ve raf sistemi

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği

İş Ekipmanlarının Kullanımında Sağlık ve Güvenlik Şartları Yönetmeliği (Resmi Gazetel 1 Şubat 2004, Sayı:25370) içerisinde temel tanımlar şu şekilde belirtilmektedir:

    • Tanımlar

    • İş ekipmanı: İşin yapılmasında kullanılan herhangi bir makine, alet ve tesisi,
    • İş ekipmanının kullanımı: İş ekipmanının çalıştırılması, durdurulması, kullanılması, taşınması, tamiri, tadili, bakımı, hizmete sunulması ve temizlenmesi gibi iş ekipmanı ile ilgili her türlü faaliyeti,
    • Tehlikeli bölge: Kişilerin sağlık ve güvenlik yönünden riske maruz kalabileceği, iş ekipmanında veya çevresinde bulunan bölgeyi,
    • Maruz kişi: Tamamen veya kısmen tehlikeli bölgede bulunan kişiyi,

Operatör: İş ekipmanını kullanma görevi verilen işçi veya işçileri, ifade eder.

Depolarda kullanılan forklift gibi elleçleme ekipmanları iş kazaları açısından ciddi sonuçlar yaratabilmektedir. Forklift kaynaklı zararlar çarpma, ezme vb. şekilde fiziksel olabileceği gibi forkliftten çıkan emisyon sonucu kimyasal nitelikli de olabilmektedir. Bu nedenle forklift operatörünün eğitimli olması gerektiği gibi, forkliftin bakımlarının sürekli yapılıyor olması gerekmektedir.

Çalışanların diğer tüm faktörlere dikkat ederek faaliyetlerini yerine getirmelerine karşılık, iş güvenliğini tam olarak sağlamak için çalışırken giymek ve kullanmak zorunda oldukları iş kıyafeti ve donanımları söz konusu olmaktadır.
Bu çerçevede Kişisel Koruyucu Donanımların İşyerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik çalışanların yaptıkları işler gereği kullanmak ve giymek zorunda oldukları ekipman ve giysiler için yasal altyapıyı oluşturmaktadır.

YUKARI