fbpx

Hava koşullarından korunma derecesine göre sınıflandırma

hafif yük raf sistemi

Hava koşullarından korunma derecesi göre depolar açık ve kapalı depolar şeklinde sınıflandırılmaktadır.

Açık Hava Depoları

Açık hava depolarında depo alanının dört tarafını ve üzerini kapatan herhangi bir yapı (bina) bulunmamaktadır. Depo sahası genellikle giriş çıkış kontrolü açısından duvar, tel örgü veya metal bir malzeme ile çevrilmiştir.
Bu tür depoların yatırım maliyeti düşüktür. Açık hava deposunda yer alan ürün ve malzemeler büyük oranda yağmur, güneş, sıcak ve soğuk hava koşullarına karşı korunmaya ihtiyaç duymamaktadırlar.
Yine açık sahalarda depolanan bazı malzemeler kısa veya uzun dönemli kalışlarda bir örtü (plastik, kumaş, muşamba vb.) ile korunma gereksinimi gösterebilmektedir.
Depolanan malzemeler hava koşulları ile doğrudan ve/veya dolaylı temas halindedir. Bu alanlarda depolanan ürün ve malzemelere tomruk, araç, makine, tuğla, geri dönüşüm kağıt atık ve demir hurda örnek olarak verilebilir.

Kapalı Depolar

Kapalı depolar, çok çeşitli malzemelerden (betonarme, çelik, metal panel vb.) imal edilmiş yapı türlerinde olabilmektedir. Amaç, kontrollü sıcaklık ve aydınlatmaya izin verilse bile muhafaza edilen malzemeleri hava koşullarına karşı bütünüyle korumaktır.

Soğuk Hava Depoları

Kapalı depoların özel bir türü de soğuk hava depolarıdır. Bu depoların temel amacı doğrudan ürünü bozulmadan muhafaza etmektir.
Böylelikle ürünün raf ömrü ve ticari değeri korunabilmektedir.
Et, balık, süt, yoğurt, dondurma, sebze ve meyve, ilaç gibi ürünler daima ilk noktadan kullanıcıya kadar tüm zincir içerisinde; taşıma ve depolama operasyonlarında sürekli ısı kontrolüne tabi tutulmaktadırlar.
Bu özellikteki ürünler için yapılan taşıma ve depolama işlemlerine soğuk zincir lojistik operasyonları adı verilmektedir.

Depolar

YUKARI