fbpx

Forklift Operatörü Eğitimi

drive-in depo ve raf sistemi

Forklift Operatörü Eğitimi

Bir raf sistemi içinde en fazla rastlanan hasarlar mekanik ve operatörler tarafından idare edilen ekipmanların çarpması sonucu meydana gelen zararlardan kaynaklanmaktadır.
Bir kaç ton ağırlığında tam yüklü forkliftlerin, raf sistemine çarpması sonucu hasar oluşturması kaçınılmazdır. Bu hasarlar genellikle dikey ayaklarda görülmektedir ancak bazı durumlarda travers ya da gergilerde (çapraz bağ) de görülebilmektedir. Bir depo içinde bazı kazaların olabileceği kabul edilmektedir. En iyi operatör bile, anlık bir dikkatsizlik ya da dalgınlık sonucu rafa çarpabilmektedir. Önemli olan meydana gelen deformasyonların o birimin gücünü ne ölçüde zayıflattığının farkına varılmasıdır. Zarar gören birimin boşaltılıp yerine yenisinin monte edilmesi gerekmektedir aksi takdirde zayıflayan birim çökebilmekte ve daha büyük zararlara sebep olabilmektedir.
Hasarları minimize edecek önlemler alınabilmektedir. En etkili yöntem operatör eğitimlerinin ve gözetimlerinin en iyi derecede yapılması ile hasarın oluşmasına baştan engel olabilmektir.
Hasar meydana geldiği zaman da anında tamir edilmesi gerekmektedir.
Temel eğitimin, iş dışında bir yerde olması, düzenli olarak tazeleyici eğitimlerin (eski bilgileri hatırlayıp, yenilikleri öğrenmek için yapılan çalışma) yapılması tavsiye edilmektedir. Konuyla ilgili ayarlamalar çalışma alanı içinde iç eğitim ya da müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim merkezlerinde dış eğitim olarak yapılabilmektedir. Eğitim materyalinin ihtiyacı karşılayabilecek düzeyde olması gerekmektedir.

Forklift operatörlerinin dikkat etmesi gereken konular;
Yüklü paletlerin traversler üzerine düzgünce yerleştirilmesini sağlamak,
Yüke ya da ayaklara aykırı yan kaydırma yapmamak.
Paletlerdeki ve yükteki önemli hataları görebilmek ve bunları firmanın rapor sisteminde sunmak (kırık palet, yükün paletten taşması vs.).
Bozuk paletlerle ve güvenli olmayan yüklerle ilgilenmek.
Yüklü palet ebatlarının görsel olarak kontrolünün öneminin bilinmesi gerekmektedir çünkü palet rafa yerleştirildiği zaman yanlarda yeterli boşluğun kalması gerekmektedir. Ebat sınırlamaları bu tür uygulamalarda yardımcı olmaktadır.

Yükün cinsi ve taşmalarından kaynaklanan özel gereksinimlerin bilinmesi gerekmektedir. Örneğin, tanecikli malzemeler kayabilmekte ya da çıkıntı/taşma meydana getirebilmekte ve sonuçta palet yerinden oynatıldığında sorun çıkartabilmektedir. Bu durum, özellikle İçine Girilebilir ve Kayar Raf Sistemi uygulamalarında ciddi sorunlar oluşturabilmektedir.
Operasyonların temiz ve düzenli olmasına dikkat edilmesi ve meydana gelen hasarın rapor edilmesi gerekmektedir.

Forklift operatörü davranışlarının gerektiği gibi olması konusunda depo yönetimine büyük görev düşmektedir.
Operatör kaynaklı çarpma vakaları, isabetsiz hareketleri ve tehlikeli uygulamalar rapor edilmeli, depoyu (can, mal, raf sistemi ve bina gibi) tehlikeye atabilecek olumsuz sonuçlar doğurmasını engelleyecek önlemler alınmalıdır.

YUKARI