fbpx

Depo Yönetiminde Maliyet

sırt sırta raf sistemi

Depo Yönetiminde Maliyet

İşletme yöneticileri tarafından depolar kuruluş aşamasından itibaren meydana getirdiği katkılardan çok “maliyet” yönleri ile değerlendirilmektedir.
Lojistik işletmelerinde depoların, müşterinin istek ve ihtiyaçlarını karşılamada önemli bir rol üstlenmektedirler. Depolar, doğru yerde, doğru zamanda, doğru nitelikte, doğru fizibilite çalışmaları ve doğru insan kaynakları ile katma değer yaratan bir yapıya sahip olmaktadır.
Temel depo kararları kısmında yer alan tüm bileşenler (kuruluş yeri seçimi, fiziki yapı, makine-araç tercihleri vb.) işletmenin finansal kaynaklarıyla doğrudan bağlantılı konulardır. Sadece yeni bir deponun kurulumu ile ilgili kararlar değil; aynı zamanda mevcut depolarla ilgili finansal kararlardan da söz etmek mümkündür.

Depolarda maliyet yönetimi çeşitli faktörlere dayanmaktadır. Depo maliyet yönetiminde, depo yatırımcısı ve kullanıcılar açısından farklı parametreler bulunmaktadır. Bu parametreler arasında depo alanı arazi yatırımı, depo içi dizaynı için gerekli yatırımların yanı sıra, depo içinde kullanılacak ekipmanın yatırım maliyetleri yer almaktadır. Bu kapsamda ele alınan maliyet kalemlerini sabit yatırım maliyetleri olarak değerlendirmek mümkün olmaktadır.

Depo maliyetleri içinde sabit maliyetlerden farklı olarak operasyonel maliyetlerde yer almaktadır. Bu tür maliyetler depo içi operasyonların gerçekleştirilebilmesi için katlanılması gereken maliyetlerdir. Operasyonel maliyetler içerisinde depo personel maliyetleri, ekipman kullanım maliyetleri ve vergi resim ve harçlar gibi kamusal maliyetler bulunmaktadır.
Depo maliyetlerinin belirli bir birime indirgenerek saptanması maliyetlerin yönetilebilmesi açısından büyük önem taşımaktadır. Bu çerçevede depo maliyetlerinin birim üzerinden metre kare, metre küp, palet, kilogram veya ton cinsinden belirlenmesi gerekmektedir. Belirlenen maliyetin yüksek veya düşük olması depo sahasında söz konusu olan iş hacmi ile birlikte deponun toplam kapasitesi ile ilgilidir.

YUKARI