fbpx

Depo Yatırım Maliyetleri

as/rs raf sistemi

Depo Yatırım Maliyetleri

Depo yatırım maliyetleri temelde üç ana başlıkta toplanmaktadır: Ana maliyet başlıkları içerisinde,
• Arazi ve inşaat maliyetleri,
• Ekipman satınalma maliyetleri; ekipman maliyetleri ve depo raf sistemleri yatırım maliyeti,
• İşletim maliyetleri; personel giderleri, aydınlatma, ve diğer genel giderler, bulunmaktadır.
• Arazi ve İnşaat Maliyetleri Arazi ve inşaat maliyetleri genel olarak depo sahasının oluşturulacağı yer ve deponun kullanım amacı ile ilgili maliyetlerdir.

Arazi ve inşaat maliyetleri deponun kurulacağı arazinin maliyetleri, deponun bir kısmının antrepo olarak kullanılıp kullanılmayacağı, bu kapsamda kamusal düzeyde yatırım teşviklerinden faydalanılıp faydalanılamayacağı ile ilgili bir karar problemi olarak karşımıza çıkmaktadır.

Depo arazisinin belirlenmesi ve satın alınması ile birlikte arazinin üzerine deponun inşa edilmesin ilişkin maliyetler depo yeri ile alakalı olarak değişebilmektedir.
Buna karşılık sabit bir parametre olarak alınmaksızın depo yeri seçimi ve inşaat maliyetlerinin belirli bir birime indirgenerek ifade edilmesi gerekmektedir.
İşletme iş yoğunluğunu da dikkate alarak bu tür maliyetlerini belirli bir dönemde amorti edebilecek bir süre tayin etmektedir. Bu süre boyunca arazi yatırım ve inşaat maliyetleri birim miktar üzerinden maliyetlerin üzerine yansıtılabilmektedir.

YUKARI