fbpx

Depo Güvenliği

sırt sırta raf sistemi

Depo Güvenliği

Genel olarak paletlerin, palet raflarının ve mekanik malzeme hazırlama ekipmanlarının kullanıldığı depolama sistemleri öngörüldüğü gibi iyi ve dikkatli dizayn edildiğinde güvenlidirler.
Her kullanıcı, yeni veya kullanılmış raf için, amaca uygunluğuna yönelik olarak, tedarikçiden yazılı bir açıklama isteme hakkına sahiptir. Üreticilerin, yasal olarak ikinci el raflar için vereceği garanti, ancak orjinal kullanım ve uygulaması hakkında ilk elden kaynaklı, detaylı bilgiye sahip olduğu durumlarda mümkündür. Bu nedenledir ki, ikinci el raf tedarikçisi hemen hemen tüm kullanılmış materyalin kurulumunda bu sorumluluğu taşır.

 

Yangından Korunma

Yangından korunma depo projesinin ilk aşamalarında düşünülmelidir. Yerel itfaiye teşkilatı konuyla ilgili ücretsiz bilgi alınabilecek önemli bir kaynaktır. Alınacak önlemler büyük bir yangının potansiyel etkilerine karşı genel bir kazanç oluşturacaktır.
Sprinkler ve duman dedektörlerinin kontrolleri uzmanlar tarafından yürütülmelidir. Bununla birlikte raf bölmeleri arasındaki yangın açıklıkları gibi daha sıradan ekipmanların hasarlı olup olmadığı kullanıcı tarafından düzenli olarak kontrol edilmelidir.

Tehlikeli Cisimler

Dökülmesi veya dağılması durumunda sağlığı tehdit eden cisimlerin – belirli kimyasallar gibi – depolandığı alanlara daha özel bir emniyet verilmeli ve konteynerlerin, paletlerin ve üzerinde bulundukları rafın zarar görmeyecek şekilde güvenli olması temin edilmelidir. Bazı durumlarda bu materyalleri açık ya da yarı açık alanlarda depolamak daha tedbirli olacaktır.

Raflar açık ya da yarı açık alanlarda kullanılacak ise rüzgara ya da kara karşı direnebilecek şekilde dizayn edilmelidir ve bu ortamlarda en yeterli koruma eylemleri kullanılmalıdır.

Kullanıcılar konteynerler üzerinde yazılı olan ya da beraberinde gelen sertifikalardaki tüm uyarı notlarını dikkate almalı ve depolama prosedürünün bu notlarla/uyarılarla tam uyumlu olmasını sağlamalıdırlar.
Özellikle depolama alanın sıcaklığı, birim alandaki stoklama adetlerine, diğer cisimlerle birlikte stoklanmasının uygunluğu konularına titizlik gösterilmelidir.
Bu cisimlerin güvenliği konusunda en ufak şüphe duyulması durumunda, derhal üretici ya da tedarikçiye danışılmalıdır.

Sürücü Eğitimi

Bir raf sistemi içinde en fazla rastlanan hasarlar mekanik idari ekipmanların çarpma sonucu verdiği zararlardır. Bir kaç ton ağırlığında tam yüklü forkliftlerin, raf sistemine çarpması sonucu hasar oluşturması kaçınılmazdır. Bu hasarlar genellikle dikey ayaklarda görülür ancak bazı durumlarda travers ya da gergilerde (çapraz bağ) de görülebilir.
Bir depo içinde bazı kazaların olabileceği kabul edilmelidir. En iyi operatör bile, anlık bir dikkatsizlik ya da dalgınlık sonucu rafa çarpabilir. Önemli olan meydana gelen deformasyonların o birimin gücünü ne ölçüde zayıflattığının farkına varılmasıdır. Zarar gören birimin boşaltılıp yerine yenisinin monte edilmesini sağlamamak ve bunun sonucu zayıflayan birimin çökmesine, daha büyük ve önemli zararlara sebebiyet verecektir.

Sürücü Eğitimi

Hasarları minimize edecek pek çok önlem alınabilir. Örneğin, hareketin yoğun olduğu yerlerdeki dikey ayakların korunması. İhtimamlı bir denetim programı uygulatılmalı ve bir hasar meydana geldiği zaman anında tamir yapılmalıdır. Tabii ki en verimli yöntem, operatör eğitimlerinin ve gözetimlerinin en iyi derecede yapılması ile, hasarın oluşmasına baştan engel olmaktır. Temel eğitim, iş dışında normal üretim ile ilişiği olmayan bir yerde olmalıdır. Düzenli olarak tazeleyici eğitimlerin (eski bilgileri hatırlayıp, yenilikleri öğrenmek için yapılan çalışma) yapılması tavsiye edilir. Konuyla ilgili ayarlamalar çalışma alanı içinde iç eğitim ya da müşterinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek eğitim merkezlerinde dış eğitim olarak yapılabilir Eğer, eğitim materyalinin ihtiyacı karşılıyabiimesini sağlarsak, palet raflarının kullanımındaki genel güvenlik artacaktır.
Yüklü paletleri traversler üzerine düzgünce yerleştirmek.
Yüke ya da ayaklara aykırı yan kaydırma yapmamak.
Paletlerdeki ve yükteki önemli hataları görmek ve bunları firmanın rapor sisteminde sunmak. (Kırık palet, yükün paletten taşması vs.)
Bozuk paletlerle ve güvenli olmayan yüklerle ilgilenmek.
Ayrıca, Teknisyenlere, yüklü palet ebatlarının görsel olarak kontrolünün önemini öğretmektir. Öyle ki, palet rafa yerleştirildiği zaman yanlarda yeterli boşluğun kalması gereklidir. Ebat sınırlamaları bu tür uygulamalarda yardımcı olacaktır.
Yükün cinsi ve taşmalarından kaynaklanan özel gereksinimler. Örneğin, tanecikli materyel kayabilir ya da çıkıntı / taşma meydana getirebilir, bu da palet yerinden oynatıldığında problem olabilir. Bu durum, özellikle Drive-in ve Kayar Raf Sistemi uygulamalarında ciddi sorunlar oluşturabilir. Operasyonların temiz ve düzenli olması. Hasarı rapor etmenin esas gereği. Tel kafesli özel sandık stoklama ve raf sistemlerinin operasyonlarında özel gereksinimler.
Yönetim şekli öyle olmalı ki, teknisyenler çarpma vakalarını, isabetsiz hareketleri ve tehlikeli uygulamaları herhangi bir cezalandırılma korkusu taşımadan anında rapor etmeye teşvik edilmelidir. Bazı durumlarda, raporlama prosedürünü isimsiz (Anonim) yapmak en iyisidir. Yönetim, özellikle bu alanda, dikkat çekilen noktaya fazlasıyla önem verip, cezalandırmayı minimum düzeyde düşünmelidir.

 

Yapmanız Gereken:

Yükleri tek tek uygun bir palete transfer edin.
Tamamını raf sistemine istiflemeden evvel paleti ve yükünü iyi kalitedeki kusursuz bir palet üzerine yerleştirin.
Bu işin ekstra maliyet masrafları, tedarikçinin önceden bildirdiği tavsiyelerin yerine getirilmesi ile önlenebilir. Tekrar paletleme ekipmanının bulunması fazla bir değer taşımaz, ancak ikinci seçeneği oldukça kolaylaştırabilir. Fakat yine de bu tip ekipmanların maliyete olan etkisi kaçınılmazdır. Boş paletler, renkli kiralık paletler, beyaz genel paletler olarak iyi durumda olanlar ve diğerleri şeklinde ayrı ayrı sıralanmalıdır. Tüm hasarlı paletler onarım ya da hurda için ayrı bir yere konulmalı ve sistem içinde sağlam olmayan hiçbir paletin kullanılmasına izin verilmemesini sağlamak gerekir.

Otomatik Araçlar

Otomatik hareketli araçların bulunduğu ortamlarda, çalışan sayısının az olmasından dolayı kaza olma riskinin düşük olacağı zannedilir. Ancak durum böyle değildir ve en önemlisi kullanıcılar; mıknatıslar, sensörler, reflektör ya da elektrik düğmeleri gibi duyarlı aletlerin durumunu sürekli izlemeli ve sağlam kalmalarını temin etmelidirler. Siperlenmiş ya da tamamlanmamış sinyaller yani yanlış sinyaller makina ve raf arasında kazaya neden olabilir. Bu tip bir hasar, en kötü şartlar altında, yaya yasağı olmayan alanlarda devrilme gibi bir sonuç doğurabilir.

Uygun Aralıklar

Tüm raf sistemleri yatayda birbirine bakan paletler/yükler arasında, paletler/yükler ve ayaklar arasında ve ayrıca dikey olarak en üst yükün üst yüzeyi ile üst traversin alt kısmı arasında yeterli boşlukları bırakacak şekilde dizayn edilmelidirler. Malzeme hazırlama ekipmanı ile raf arasında da yeterli aralık sağlanmalıdır. Unutmayınız ki, malzeme hazırlama ekipmanında yapacağınız bir değişiklik ya da paletlerdeki yükün farklı bir malzeme ile değişmesi, orjinalde dizayn edilmiş boşlukları etkileyebilir. Bu nedenle aralıkların sağlanamaması hasar meydana gelme oranını .Bazı reach truck ya da – turret truck operasyonlarında, ilk zemin katının, birinci travers seviyesine yükseltilmesi gerekebilir.

Görüş Sahası

Özellikle yoğun hareketin olduğu depolarda, hızlı hareket eden forkliftlerin bulunduğu ortamlarda görüş sahasındaki netliğin önemi gözardı edilemez. Gerek operatörler, gerekse yayalar için net görüş alanlarını engelleyecek tüm durumlar önlenmelidir.
Bu görüş dizaynı herhangi bir ekipmanın değişmesi durumunda tekrar gözden geçirilmelidir.

Raf Koruması

Raf sisteminde ayak profillerinin korunmasına önem verilmelidir. Aktarma koridorlarında, köşe pozisyonlarında ve kapı yollarının karşısında duran ayaklar özellikle çatallı forkliftler tarafından ya da diğer hareket halindeki trafikten kolayca hasar alabilir. Ancak pek çok yöntemle de korunabilir;

a) Yere monteli ayak korumalar en bilinenidir ve raf ayağının hemen önünde yere dübel ile bağlanırlar.

b) Rafa monteli sütun takviyesi ya da darbe dağıtıcıları, çarpma noktasının etkisini azaltabileceği gibi tesadüfi hasarları da minimize eden düşük maliyetli bir metodtur.

Diğer metodlar beton katışık dikmeler gibi unsurları içermektedir, ancak hangi koruma metodu uygulanırsa uygulansın, eğitimsiz ve dikkatsiz forklift operatörleri yüzünden raf sistemlerinin hasar görmesi yine de mümkündür.

Travers Emniyet Pimleri

Bunlar, traverslerin yanlışlıkla yerinden çıkmasına engel olacak tertibatlardır. Traversin entegre bir parçası olabileceği gibi ondan ayrı bir parça da olabilir. Bu kilitler belli bir yük ağırlığına kadar işe yarar, belli bir ağırlıktan sonra bükülür ya da yerinden çıkar. Tüm eksik ya da bükülmüş bağlantı kilitleri tespit edilmeli, nedenleri tahkik ve tayin edilmeli ve yapıya esaslı bir zarar verip vermediği belirtilmelidir.

Riskli Alanlar ve İşaretler

“Kırmızı”

Bu alan büyük hasarın tanımlandığı alan olup, rafların anında boşaltılıp tamir edilene kadar, olası tüm kullanım hallerinin engelleyecek şekilde izole edilmesini gerekli görmektedir. Bu tür durumlarda tamirat genellikle bozulan parçaların yenisinin temin edilmesi şeklinde olacaktır. Her firma bu tip alanlarına izole edilmesi hususunda bir yönteme sahip olmalıdır. Öyle ki hasarlı malzemelerin tamir olmadan ve verimli sistem kurulmadan kullanımını kesinlikle engellemelidirler.

“Sarı”

Bu rengin tanımladığı alanlar, hasarın hemen çaresine bakılmasının gerektirecek kadar ciddi olduğu, ancak rafların acilen boşaltılmasını gerektirecek kadar ciddi olmayan alanlardır. Raf bir kere boşaltıldığı zaman, onarım yapılana kadar tekrar yükleme yapılmamalıdır. Problemin tespit edildiği ilk günden itibaren 2 hafta boyunca raflar hala dolu ise artık daha fazla geciktirmeden onarım için boşaltılmalıdır. Yine her firma, bu tip alanların gerekli onarımı görmeden ve “güvenli” ortam sağlanmadan kullanıma alınmaması için gerekli prosedürleri oluşturmalıdır. Örneğin, bu alanların düzeltilene kadar kullanılmayacağını sarı renkli ve tarihli etiketlerle donatarak belirtilmelidir. Sonuçta, ilk belirlemeyi müteakip 2 hafta içinde bir çözüm getirilmez ise “sarı” alan “kırmızı alan olarak tanımlanacaktır.

Uyarılar

Tüm raf ayaklarına belirlenen yükleme ağırlıkları ve temel yerleştirme ile ilgili uyarılar aşılmamalıdır. Herhangi bir denetim, bu uyarıların dikkate alındığı ve gerektiği gibi uygulandığı hususlarını teyit edebilmelidir. Daha da önemlisi bir önceki denetimde yerini almış yerleştirme uygunluğunu teyit etmelidir.

Yetkisiz ve onaysız tüm değişiklikler kabul edilmemelidir. Gerekli görüldüğünde yeni işaretler, tanınmış raf tedarikçilerinden elde edilebilir. Güvenli yükleme ve boşaltma için, tedarikçinin çizimlerine ve/veya teknik verilerine bakmak yaralı olacaktır. Herhangi bir şekilde raf sisteminde değişiklik yapılması gerektiğinde, öncelikle tedarikçinin teknik verilerine göre hazırlanmış verilerinin kontrolü ve bunun ışığında tedarikçiden gerekli onayın alınması gerekmektedir.

Ayrıca bu etiketler, sistemi kullanan kişilere doğru uygulama, kullanım ve kabul edilebilir limitlerdeki yükler konusunda ilk bilgileri sağlar.

YUKARI