Taşımacılık ve lojistik yönetiminde kaza. hasar ve kayıplar üreticiden-tüketiciye, göndericiden ürünün alıcısına kadar oluşan tüm süreçlerde meydana gelebilir.
"Uluslararası taşımacılık risk yönetimidir" sözü sektörde aynı zamanda depo uygulamaları içinde sıklıkla kullanılmaktadır.
Çoğunlukla yükleme ve boşaltma sırasında örneğin, demiryolu operasyonlarında istasyonda bir vagondan diğer vagona, bir kamyondan diğer bir kamyona veya gemiye vb. aktarma yapılırken düşme, ezilme, kırılma, paketlerin patlaması gibi riskler ortaya çıkabilmektedir. Sadece taşımacılık tarafında değil lojistik operasyonlarda da risk söz konusudur.
Depolar, dağıtım merkezleri ve taşıma türleri (karayolu, demiryolu vb.) arasındaki geçişler yani aktarmalar/ transferler riskin yükseldiği bölgelerdir.


Deponun Tanımı

Okunma Sayısı: 1515 defa

Uluslararası pazarlarda yoğun rekabetle birlikte işletme tedarik zinciri stratejisi içerisinde lojistik yetenekler ve depolama faaliyetleri daha fazla tartışılmaya başlanmıştır. Bu kapsamda depo ve onunla birlikte dağıtım merkezlerinin rolleri yeniden tanımlanmakladır. Yeni tanımlama içerisinde müşteri ihtiyaçlarının tam zamanında karşılanması, operasyonların hızlandırılması ve depolama gereksinimi bir arada değerlendirilmektedir.


Lojistik depo yönetimi konusunda kullanılmakta olan terimlerin başında "malzeme elleçleme (material handling)" gelmektedir. Basit bir şekilde malzeme elleçleme; malzemelerin yüklenmesi, taşınması ve boşaltılmasını ifade etmektedir. Mekanik olarak malzeme elleçleme ise malzemenin taşıma operasyonlarında farklı tipte alet edevat, cihaz ve ekipmanların ekonomik ve emniyetli bir şekilde kullanılmasıdır. Malzeme elleçleme ağırlıklı olarak malzemelerin elle (insan) veya mekanik olarak örneğin bir araç yardımıyla (konveyor, forklift, transpalet vb..) taşıması, kaldırma, yükleme ve boşaltması ile ilgili faaliyetleri ifade etmektedir.


Fiziksel Depolama ve Raf Sistemleri

Okunma Sayısı: 919 defa

Fiziksel depolama depo içindeki alan kullanımı ile ilgilidir. Depolama alanı, açık zemin bölümler ve raf sistemlerinden oluşmaktadır. Ürünler depo içinde kaldıkları süre içinde bu alanlarda yerleştirilebilmektedir. Kısa ya da uzun süreli olarak ürünlerin depo içerisinde kaldıkları işlemler bütününe fiziksel depolama denmektedir.

Fiziksel depolama alanındaki malzeme elleçleme faaliyetleri; depo içinde gerçekleşen ürün hareketlerinden oluşmaktadır. Ürünler niteliklerine göre tahsis edilmiş ilgili depo bölümlerine yerleştirilirler. Daha sonra ihtiyaç duyulduğunda örneğin bir sipariş geldiğinde istenen ürünlerin ilgili depo bölümlerinden seçilip sipariş hazırlama veya sevkiyat alanına taşınması gerekmektedir.


Depo Zemini

Okunma Sayısı: 889 defa

Depo tasarımında başlangıç adımlarından bir tanesi de "depo zemini" konusundaki planlamalardır, inşaat aşamasından başlayarak depo zemini düzenlenirken temelde dikkate alınması gereken bazı konular bulunmaktadır.
Öncelikle dökülecek beton zeminin kalitesi, kalınlığı, düz ve pürüzsüz olması ile beraber üzerine döşenecek yer döşemesinin de uygunluğu ve kalitesi, zeminin taşıma kapasitesine etki eden temel unsurları oluşturmaktadır.
Eksik, hatalı ya da depolanan ürünün özelliklerine uygun olmayan malzeme ile yapılan zeminler; sürtünme, ağırlık, nem vb. faktörler karşısında kısa zamanda bozulabilmektedir.


Sayfa 1 / 11